Przygotuj się do sprawdzianu szóstoklasisty!
RSS
środa, 17 września 2008

Wykaz umiejętności, którymi wykazywałeś się już podczas przygotowań do lekcji lub projektów oraz wykonywania dodatkowych zadań. Sprawdź, czy potrafisz znaleźć potrzebne Ci informacje.

 

 

Korzystanie z informacji

1. Uczeń wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi.

Wiesz, gdzie znajdziesz potrzebne informacje i potrafisz je odszukać.  Powinieneś znać słowniki i ich przeznaczenie oraz wiedzieć, co znajdziesz w encyklopedii czy leksykonie. Umiesz czytać hasło encyklopedyczne i słownikowe, odczytywać skróty oraz podać hasła, które można wpisać w wyszukiwarkę internetową, by znaleźć informacje na dany temat.

 

2. Uczeń analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).

W zadaniach tych będziesz wybierał wartościowe i potrzebne programy lub artykuły spośród wielu kierowanych przez telewizję, radio czy prasę do młodego odbiorcy. Możesz spotkać się w tych zadaniach z fragmentem programu telewizyjnego.

20:09, erica_alba
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 16 września 2008

 Standard ten bardziej skojarzy Wam się z matematyką, przyrodą czy historią niż z językiem polskim. Mam jednak nadzieję, że zrozumiecie moje objaśnienia :)

ROZUMOWANIE

1. Uczeń posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:

a) sytuuje je w przestrzeni,

b) umieszcza daty w przedziałach czasowych,

c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami,

d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.

O co tu chodzi? To proste - w zadaniach tych będziesz musiał określić, gdzie i kiedy coś się działo, jak długo trwało, ile czasu upłynęło między określonymi wydarzeniami i które z nich działy się wcześniej, a które później. Powinieneś umieć także zapisywać daty i określać, w erę, epokę, wiek, dekadę.

 

2. Uczeń przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:

a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,

b) wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,

c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka.

W zadaniach, które będą dotyczyć tych wymagań, będzie sprawdzane, czy umiesz wyjaśnić, dlaczego coś się wydarzyło w Twoim otoczeniu i środowisku człowieka, jak doszło do ważnych wydarzeń w historii Polski oraz co z tego wszystkiego wynika. Wiesz, że niektóre zmiany w środowisku naturalnym, związane z działalnością człowieka, nie są korzystne i dlatego trzeba umieć wytłumaczyć, cco je powoduje, jakie niosa skutki i jak można je uniknąć.

3. Uczeń określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:

a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,

b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe.

Działalność człowieka wpływa na warunki jego życia. Powinieneś wymienić takie zmiany, które stały się ważne dla wszystkich ludzi. Najważniejsze osiągnięcia Polaków powinniście umieć opisać.

 

4. Uczeń wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów.

Twoje zdanie poparte powinno być uzasadnieniem, dlatego powinieneś używać zdań potwierdzających słuszność Twoich opinii.

 

5. Uczeń opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:

a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,

b) prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,

c) planu,

d) mapy,

e) prostego schematu,

f) diagramu słupkowego,

g) innego rysunku.

W tekście zadania  zawarte są określone informacje - będziesz je wyszukiwał i zapisywał w inny sposób, na przykład jako liczby, litery, symbole i rysunki.

 

6. Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:

a) liczb,

b) figur,

c) zjawisk,

d) przemian,

e) obiektów przyrodniczych,

f) elementów środowiska,

wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je.

Na lekcjach uczysz się o liczbach i figurach geometrycznych, poznajesz środowisko i jego elementy oraz najważniejsze cechy różnych roślin i zwierząt, rozpoznajesz zjawiska i przemiany zachodzące w otoczeniu. Powinieneś je rozpoznawać, nazywać, wymieniać najważniejsze cechy oraz wskazywać w czym są podobne i czym się różnią.

 

7. Uczeń dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:

a) opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu,

b) na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu.

Niektóre zjawiska mogą się powtarzać. Łatwiej jest je opisać, gdy przedstawia się kolejność zachodzących zmian. Dzięki temu można także przewidzieć, co się może zdarzyć.

 

8.Uczeń ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania.

Przemyśl zadanie i zaplanuj kolejne czynności niezbędne do jego rozwiązania. Pamiętaj, by je zapisywać, ponieważ dzięki temu przedstawiasz przebieg swojego rozumowania.

 

9. Uczeń analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:

a) porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,

b) sprawdza wyniki z warunkami zadania.

Gdy rozwiążesz zadanie, sprawdzasz, czy nie pojawił się w nim błąd. Otrzymany wynik powinieneś odnieść do treści zadania, i jeśli to możliwe, także do własnych doświadczeń.

 

Kolejny standard, kolejne wymagania... Uff... Na szczęście zostały już tylko dwa i nie tak obszerne.

 
20:04, erica_alba
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 08 września 2008

W drugim standardzie wymienione są umiejętności, którymi posługujecie się podczas pisania wypracowań.


Pisanie

 

1. Uczeń pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:

a) opowiadanie,

b) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,

c) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,

d) notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,

e) kartka pocztowa,

f) list prywatny i oficjalny,

g) telegram (może to być także SMS),

h) zaproszenie,

i) zawiadomienie,

j) ogłoszenie,

k) instrukcja,

l) przepis (kulinarny).

Przed rozpoczęciem pisania swojej pracy, zawsze dokładnie i uważnie przeczytaj polecenie, by tworzyć  zgodną z zadanym tematem pracę. Bardzo ważna jest także forma wypowiedzi - musisz zatem wiedzieć, jak pisać listy prywatne i oficjalne, zaproszenia czy ogłoszenia.

 

2. Uczeń formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):

a) pyta i odpowiada,

b) potwierdza i zaprzecza,

c) poleca i prosi,

d) przyrzeka i obiecuje,

e) zachęca i zniechęca,

f) zaprasza,

g) przeprasza,

h) współczuje,

i) żartuje,

j) wątpi,

k) odmawia.

Nie zawsze i nie wszędzie wypowiadasz się w ten sam sposób. Zależy to od tego, do kogo i po co mówisz. Dobierasz inne słowa, gdy kogoś przepraszasz, obiecujesz coś czy potwierdzasz lub zapraszasz. Powinieneś pamiętać o zasadach dobrego wychowania. Przydatna może się tu okazać także umiejętność argumentowania (uzasadniania).

 

3. Uczeń buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

Wypowiedzi pisemne powinny być przemyślane, uporządkowane i spójne. Postaraj się budować poprawne i  zrozumiałe dla czytelnikówzdania bez błędów interpunkcyjnych i ortograficznych.

4. Uczeń przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:

a)

przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych,

b)

wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego.

W tabelach zawarte są różnorodne dane, które powinieneś umieć przenieść na oś liczbową, układ współrzędnych lub na ich podstawie sporządzić diagram czy rysunek.

5. Uczeń dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:

a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,

b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,

c) pisze czytelnie

Nie zapominaj o akapitach oraz czytelnym, starannym piśmie oraz staraj się rozplanować tekst tak, by był przejrzysty i odpowiedni dla danej formy wypowiedzi (np. list).

 

Już niedługo podam Wam przepis na udane wypracowanie. Na pewno przyda Wam się on nie tylko podczas kwietniowego sprawdzianu - będziecie mogli z niego skorzystać w trakcie pisania wypracowań w domu i w szkole.

20:26, erica_alba
Link Dodaj komentarz »
1 , 2 , 3 , 4 , 5
| < Kwiecień 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Zakładki:
O sprawdzianie
Uczę języka polskiego w szkole podstawowej. Swoich uczniów przygotowuję do sprawdzianu szóstoklasisty od jego pierwszej edycji. Jeśli chcesz coś skopiować - napisz do mnie.